PRIORITET

Zaštita prirode, komunikacija i edukacija

Cilj 1. Edukacija i informiranje o zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima

Podcilj : Podići razinu ekološke svijesti i znanja o očuvanju prirode i okoliša

                   Aktivnosti:

 • Izrada edukativnih i informativnih materijala o prirodnim vrijednostima te autohtonim i zaštićenim vrstama na području MŠ
 • Organiziranje, jednom godišnje,manifestacije o modelnoj šumi gdje će se predstaviti aktivnosti MŠ - putem predavanja, izložbi i informativnih materijala
 • Organizacija predavanja, seminara i radionica o prirodnim vrijednostima na području MŠ
 • Promoviranje vrijednosti Motovunske šume i važnost njenog očuvanja 
 • Postavljanje raznih tematskih poučnih staza na području MŠ
 • Iniciranje edukativnih i promotivnih kampanja usmjerenih na održivi razvoj područja
 • Promocija modelne šume “Sliv rijeke Mirne” na društvenim mrežama 

Cilj 2.  Provođenje edukativnih radionica o prirodnim vrijednostima s djecom i mladima na području MŠ

              Aktivnosti:

 • Održavanje sustavnih edukacija o prirodnim vrijednostima kroz suradnju s školama i učilištima (predložiti edukativni program Upravnom odjelu za kulturu i prosvjetu IŽ)
 • Edukacija nastavnika i odgajatelja,o prirodnim vrijednostima i krajoliku, kako bi u svojim ustanovama provodili edukacije u prirodi 
 •  Osnivanje eko grupa na području MŠ (npr. Čuvari prirode)
 • Realiziranje vannastavnog programa „Škola u šumi“  i ljetnog kampa za djecu i mlade

Cilj 3.  Sanacija divljih odlagališta otpada na području MŠ

             Aktivnosti:

 • Organizacija  radnih akcija čišćenja prirode u suradnji s gradovima i općinama,TZ-ima, selima i mjesnim odborima
 • Promotivne aktivnosti za saniranje divljih odlagališta otpada
 • Organiziranje predavanja i radionica o problemu divljih odlagališta otpada

Cilj 4. Reciklaža i kvalitetno zbrinjavanje otpada na području MŠ             

                Aktivnosti:

 • Edukacija o reciklaži i kvalitetnom zbrinjavanju otpada u suradnji s JLS i nadležnim institucijama
 • Unaprijediti sustav sakupljanja otpada uvođenjem potrebne infrastrukture na području MŠ
 • Edukacija stanovništva o kreativnom iskorištavanju otpada

Cilj 5. Međunarodna i regionalna suradnja

            Aktivnosti:

 • Suradnja s modelnim šumama u Mediteranskoj i Međunarodnoj mreži modelnih šuma
 • Suradnja s LAG-ovima
 • Suradnja s nacionalnim i inozemnim institucijama, ustanovama i ostalim pravnim tijelima

Mjerljivi rezultati ili učinci: sanirana odlagališta, predavanja, akcije čišćenja, edukativne radionice, edukativni program za školu, broj projekata, informativni materijali, eko grupe, prisutnost MŠ u medijima,poučne staze, manifestacije,nova infrastruktura.

Nositelji aktivnosti: civilne udruge na području MŠ, nadležne institucije za zaštitu prirode, gradovi i općine.

Uključene i ciljane skupine: škole, mladi i djeca,stanovništvo s područja MŠ, javnost, mediji.

HrvatskiNews
Media