Strateško planiranje

STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateško planiranje je proces kroz koji grupa dionika Modelne šume definira zajedničku viziju za održivo upravljanje krajolikom i razvija plan za postizanje te vizije.

Strateško planiranje pomaže efikasno usmjeravanje energije i resursa, osiguravajući da je rad dionika usmjeren prema istim ciljevima. Također, tijekom godina, pomaže u procjeni pravilnog smjera djelovanja kao odgovor na promjene u okruženju i osigurava dosljednost.

„Strateški pristup“ znači jasno definirati što dionici žele postići. Važno je prepoznavanje izazova s kojima će se dionici susresti na putu do postizanja cilja, poznavanje vlastitih resursa i uključivanje svih tih elemenata u efikasan pristup.                  

VIZIJA

Na području modelne šume nastojimo postići održivo upravljanje šumom i rijekom Mirnom kako bi pokrenuli gospodarske aktivnosti vezane za valorizaciju  šumskih i poljoprivrednih dobara uz promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti ovog prostora.

MISIJA

Djelovanje Modelne šume bazirano je na otvorenoj i odgovornoj suradnji partnera čiji su interesi i potrebe različiti, a ujedinjuje ih želja da doprinesu ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj dobrobiti prostora na kojem žive i rade.

STRATEŠKI PLAN MODELNE ŠUME "SLIV RIJEKE MIRNE"News
Media