Članovi

Regionalna administrativna jedinica

Istarska županija

http://www.istra-istria.hr/
Lokalne administrativne jedinice

Grad Novigrad – Cittanova

http://www.novigrad.hr/

Grad Buje – Buie

http://www.buje.hr/

Općina Brtonigla – Verteneglio

http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/

Općina Cerovlje

http://www.cerovlje.hr/

Općina Tinjan

http://tinjan.hr/

Općina Karojba

http://www.karojba.hr/

Općina Lupoglav

http://www.lupoglav.hr/

Općina Motovun

http://www.motovun.hr/

Općina Oprtalj – Portole

http://www.oprtalj.hr/

StraniceNews
Media