PRIORITET

Šumarstvo, lovstvo i obnovljivi izvori energije

Cilj 1. Edukacija i savjetovanje privatnih šumoposjednika

Pod cilj:Održivi razvoj privatnih šuma i šumskih resursa

            Aktivnosti:

 • Radionice i predavanja za šumoposjednike o održivom gospodarenju šumama u suradnji sa nadležnim institucijama
 • Osnivanje udruga privatnih šumoposjednika na području MŠ
 • Pomoć šumoposjednicima kod reguliranja imovinsko-pravnih odnosa seoskih šuma (komunela) na Ćićariji
 • Suradnja MŠ sa Savjetodavnom službom za šume

Cilj 2. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

                Aktivnosti:

 •    Edukacija i informiranje šumoposjednika o mogućnostima iskorištavanja biomase 
 •    Pružanje institucionalne podrške šumoposjednicima za uključivanje u projekte koji potiču korištenje biomase i drugih obnovljivih izvora energije
 • Edukativne kampanje za javnost o korištenju biomase,solarne i vjetroenergije
 • Izgradnja postrojenja za preradu biomase na području MŠ
 • U javnim ustanovama gradova i općina na području MŠ prijeći na korištenje lokalno proizvedenih peleta od biomase

Cilj 3. Pošumljavanje i održivo gospodarenje šumama

            Aktivnosti:

 • Poticati  visoke uzgojne oblike tkz. sjemenjače, te uzgojne oblike šuma prirodne strukture i autohtonih vrsta
 • Utjecati na uvođenje kontrole bespravnih sječa šume i drugih protuzakonitih radnji na šumskom zemljištu
 • Podizanje klonskih sjemenskih plantaža autohtonih vrsta
 • Poticati nasade brzorastućih vrsta; plantažni uzgoj kestena 
 • Utjecati na usklađivanje katastra sa stvarnim stanjem na terenu
 • Poticati izgradnju i održavanje šumskih protupožarnih puteva

Cilj 4. Razvoj infrastrukture za preradu drva

 • Poticati poduzetničku klimu za proizvodnju finalnih proizvoda od drva
 • Poticati preradu drva i nusproizvoda te njihova promocija i brendiranje

Cilj 5. Suradnja na izradi  Strategije o lovstvu IŽ 

Mjerljivi rezultati: postrojenja za preradu biomase, predavanja, zgrade koje koriste obnovljive izvore energije, udruge šumposjednika, infrastruktura za preradu drva,novi proizvodi od drva, plantažni nasadi, sjemenske plantaže.

Nositelji aktivnosti: Hrvatske šume, Istarska županija, Hrvatski šumarski institut, gradovi i općine, komunele.

Uključene i ciljane skupine: stanovništvo na području MŠ, šumoposjednici,Savjetodavna služba za šume.

HrvatskiNews
Media