Članak

Održana skupština modelne šume Sliv rijeke Mirne

U Pazinu je 24. rujna 2015. u Gastronomsko-edukacijskom centru na Gortanovom brijegu održana skupština modelne šume na kojoj je donesen niz važnih odluka. Statut udruge usklađen je s novim Zakonom o udrugama te je sjedište modelne šume preneseno iz Motovuna na novu adresu u Pazinu (154. brigade Hrvatske vojske 2) gdje djeluje Hrvatski šumarski institut.

 Uz redovne i počasne, uvedena je kategorija nominalnih članova, a članovi će ubuduće moći na sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Radnih grupa/Stalnih odbora MŠ sudjelovati telefonskim i elektroničkim putem.

Nominalni članovi su oni koji aktivno sudjeluju i podržavaju rad udruge, ali ne sudjeluju u radu tijela udruge kao što su Upravni, Nadzorni odbor ili Skupština što znači da nemaju pravo glasa.

Odluka o kategorizaciji članstva proizašla je iz potrebe da se olakša funkcioniranje udruge i omogući lako postizanje kvoruma Skupštine. Svaki će član Skupštine moći biti nominalni ili redovni član ovisi o interesu i mogućnostima za aktivnim sudjelovanjem.

Općine koje su ušle u članstvo modelne šume  zbog pripadnosti teritoriju tako će moći biti članovi udruge, ali bez obaveze sudjelovanja na Skupštini. S obzirom da je dosad evidentiran njihov vrlo slab odaziv time će se postići puno lakše sazivanje Skupštine.

Kategorizacija članstva uvedena je u Statut Modelne šume na prijedlog  Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Istarske županije.

Predsjednik modelne šume g. Slobodan Vugrinec podnio je godišnje financijsko izvješće, a tajnica Ana Fornažar izvijestila je o provedenim aktivnostima u 2014. i 2015. godini.

Modelna šuma je u listopadu 2014. postala član u Međunarodnoj mreži modelnih šuma na Forumu Mediteranske mreže modelnih šuma organiziranom u Skradinu. Udruga je do kraja 2014. godine realizirala  projekt MEDLAND 2020 iz kojeg je proizašla Strategija održivog tartufarstva Istarske županije.

Do lipnja 2015. okončan je i projekt Sljedivost proizvoda u modelnoj šumi gdje su se uključili lokalni proizvođači koji su ušli u sustav QR kodova za svoje proizvode.

Najnoviji uspjeh je poziv Ministarstva zaštite prirode i okoliša za imenovanje predstavnika u međuresornu radnu grupu za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o mjerama upravljanja i zaštite samoniklih podzemnih i nadzemnih gljiva-Pravilnik o zaštiti gljiva (Narodne novine br.34/2002). U radnu grupu je imenovan dr. sc. Željko Zgrablić, zaposlen u Hrvatskom šumarskom institutu.

Skupština je prihvatila odluke o imenovanju;

Giancarla Zigantea, Zigantetartufi d.o.o. kao novog člana nadzornog odbora

Predraga Trope, Hrvatske šume d.o.o. kao novog potpredsjednika

Gordana Šubaru, Azrri d.o.o. kao novog člana upravnog odbora

Dosadašnji predsjednik g. Slobodan Vugrinec podnio je ostavku, a kao novi predsjednik modelne šume izabran je g. Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta.

Kako bi se udruga modelna šuma uskladila sa novim zakonom o udrugama imenovan je i likvidator udruge, Edi Ćus iz Grada Pazina.

Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ nastala je iz potrebe umrežavanja svih predstavnika područja kako bi se objedinilo znanje i potaklo sudjelovanje u valorizaciji i upravljanju prirodnim resursima.

Tajnica udruge Ana Fornažar sudjelovati će od 13. do 15. 10. u Palenciji, Španjolska na Forumu Mediteranske mreže modelnih šuma.

Modelnoj šumi su pristigli Zahtjevi za članstvo od Naturatartufi d.o.o. i Ipša d.o.o. te Istarskog mikološkog saveza.

Modelna šuma nastavlja dalje s novim predsjednikom, novim sjedištem i nadamo se uskoro novim projektima.



News
Media