PRIORITET

Kulturni i ruralni turizam

Cilj 1. Razvoj destinacije i brenda modelne šume „Sliv rijeke Mirne“

Podcilj: Spriječiti odljev stanovništva s područja MŠ

             Aktivnosti:

 • Definiranje prepoznatljivosti i kreiranje marketing plana za područje modelne šume “Sliv rijeke Mirne“
 • Izrada promotivnih materijala za održivi turizam i eko turizam uz isticanje autohtonog i   tradicionalnog na području MŠ
 • Poticati revitalizacija tradicijskih obrta i zanata u smjeru prepoznatljivosti područja MŠ
 • Poticati valorizaciju postojećih starih škola na području MŠ u turističke svrhe

Cilj 2. Kreiranje projekata za razvoj ruralnog i eko turizma

                Aktivnosti:

 • Uključivanje dionika MŠ u projekte za razvoj  ruralnog i eko turizma
 • Informiranje o natječajima za financiranje projekata koji razvijaju turizam u ruralnim područjima
 • Poticati povezivanje turističkih subjekata na području MŠ s ciljem kreiranja novih proizvoda i usluga

Cilj 3. Izrada turističkih ponuda koje uključuju prirodne, gastronomske i kulturne vrijednosti područja - Ture kroz modelnu šumu „Sliv rijeke Mirne“

            Aktivnosti:

 • Osmisliti turističke Ture kroz Modelnu šumu i promovirati ih po TZ-ima na cijelom području MŠ
 • Uključivanje u turističku ponudu proizvođače hrane i OPG-ove s područja MŠ
 • Uključivanje u turističku ponudu kulturne i tradicionalne baštine, vjerskih momenata i povijesti ruralnog područja MŠ  (npr. pjevanje s Ćićarije, tradicionalna proizvodnja drvenog ugljena, vjerski turizam – Zrenj, spomen soba osnivanja prve hrvatske škole…)
 • Uključivanje u turističku ponudu posjete uzgajivačima autohtonih sorti (boškarin, istarska koza, istarska ovca, sorte vina,maslina…)
 • Uključivanje u turističku ponudu prirodnih i kulturnih osobitosti područja MŠ (npr. berba tartufa, berba gljiva i maslina, proizvodnja maslinovog ulja, sakupljanje ljekovitog bilja, izrada proizvoda od šumskog voća i plodova…)   

Cilj 4. Valoriziranje planinarskog i rekreativnog turizma

                Aktivnosti:

 • Poticati izgradnju planinarskih domova i planinarske infrastrukture na Ćićariji, južnom masivu Učke te na cijelom području MŠ
 • Reguliranje vancestovne vožnje po šumama u suradnji s nadležnim institucijama
 • Izrada višejezične knjižice « Vodič i dnevnik po istarskom planinarskom putu (184 km) «
 • Izrada planinarskih karata područja MŠ
 • Osmisliti turističke planinarske ture
 • Izrada informativnog materijala o planinarskim stazama i smještajnim kapacitetima za planinare, na raznim jezicima
 • Promocija biciklističkih staza i ekstremnog sporta na području MŠ
 • Realiziranje edukativnih staza u prirodi, odmorišta, vidikovaca i info punktova

Mjerljivi rezultati i učinci: broj turističkih posjeta na područje MŠ, novi turistički aranžmani na području MŠ, broj turističkih kapaciteta uključenih u Ture modelna šuma „Sliv rijeke Mine“, predavanja,informativni materijali, projekti koji razvijaju ruralni turizam,planinarski domovi,info punktovi,staze.

Nositelji aktivnosti: Turističke zajednice i agencije na području MŠ, Planinarski savez IŽ i udruge planinara,gradovi, općine, obrtnici,tvrtke i OPG-i.

Uključena i ciljana skupina: turisti,stanovništvo na području MŠ, proizvođači hrane, vlasnici smještajnih kapaciteta, udruge na području MŠ.

HrvatskiNews
Media